Kontakt

E-mail:
ntv101@gmail.com
ntv101prijedor@gmail.com

TELEFONI:
Redakcija: 052 242 101
Marketing: 052 242 101

Direktor, glavni urednik: 052 242 101

Fax: 052 242 101