Vijesti

Konkurs za dodjelu stipendija u Prijedoru

Konkurs za dodjelu stipendija u Prijedoru

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje 30 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 60 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i  srednjim školama:

 

                                                              FAKULTETI:

 

Prirodno-matematički fakultet – smjer matematika………………………………. 4 stipendija

Prirodno-matematički fakultet – smjer fizika…………………………………….. 4 stipendija

Prirodno matematički fakultet-smjer-tehničko vasp. i informatika…….2 stipendije

6 stipendija

 

Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer arhitektura……………………….  2 stipendije

Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer građevinarstvo………………….. 2  stipendije

                                                                                                                                4 stipendije

 

Mašinski fakultet………………………………………………………………………………… 2 stipendije

Elektrotehnički fakultet………………………………………………………………………..2 stipendije

Fakultet informacionih tehnologija………………………………………………………2 stipendije

Saobraćajni fakultet……………………………………………………………………………… 1 stipendije

Rudarski fakultet………………………………………………………………………………….. 2 stipendije

Tehnološki fakultet……………………………………………………………………………….2 stipendije

 

11 stipendija

 

Medicinski fakultet – opšti smjer……………………………………………………….  2 stipendije

Defektološki fakultet …………………………………………………………………………..2 stipendije

 

4 stipendije

           Pravni fakultet ……………………………………………………………………………………..2 stipendije

Ekonomski fakultet…………………………………………………………………………………2 stipendije

Filološki fakultet-smjer njemački jezik……………………………………………….1 stipendija

_____________________________________________________________________________

5 stipendija

 

UKUPNO…………………………..30 stipendija

SREDNJE ŠKOLE:

 

Gimnazija……………………………………………………………………………………………..10  stipendija

Ugostiteljsko-ekonomska škola…………………………………………………………….10  stipendija

Mašinska škola…………………………………………………………………………………..10  stipendija

Elektrotehnička škola…………………………………………………………………………10  stipendija

Srednjoškolski centar…………………………….,………………………………………….10 stipendija

Poljoprivredno-prehrambena škola……………………………………………………..10  stipendija

 

                                                                                UKUPNO…………………….. 60 stipendija

 

 

II

Stipendije grada Prijedor,dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.

Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

 

                                                                      III      

Kandidati koji se se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):

-uvjerenje o  državljanstvu BiH,

-potvrda CIPS-a o prebivalištu,

-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,

-uvjerenje o položenim ispitima za studente,

-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,

-kućna lista,

-uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva ,

-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene  članove zajedničkog domaćinstva,

-rješenje  boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,

-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

                                                                 

                                                                       IV 

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada  Prijedor.

 

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Rok za podnošenje prijava je 21 dan, računajući od dana zadnjeg objavljivanja javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vijesti

More in Vijesti